Golvvård


I de flesta lokaler är det viktigt med en bra städning, utförd av kompetent och noggrann personal. Det gäller inte minst städning och vård av era golv.
För att era golv ska hålla längre, och för att era lokaler ska vara så fräscha som möjligt för både medarbetare och besökare, är det viktigt att golven hålls rena på rätt sätt. Ett väl underhållet golv är ofta en förutsättning för att städningen ska hålla en god kvalitet och för att gällande hygienstandarder ska uppfyllas. Rena och skinande blanka golv är dessutom en viktig del i en god arbetsmiljö för era anställda och ger ett välkomnande och professionellt intryck för era besökare.
För att golvvården ska fungera på bästa sätt är det alltid en fördel att kunna överlåta den till personal som har rätt kunskap och kompetens, och som kan se till att just era golv hålls i toppskick hela tiden. Rätt golvvård förlänger inte bara livslängden på era golv, den gör också er arbetsplats trevligare och behagligare att vistas i!